บริษัท รักอาร์ตสตูดิโอ จำกัด | by Ruk Pattharapong
The Official Website

 


...พรสวรรค์แห่งศาสตร์ศิลป์ ถือเป็นโชคส่วนหนึ่งที่มี และนำมาต่อยอด เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้วยการศึกษา ฝึกฝนใฝ่เรียนรู้ ผ่านการทำงานที่หลากหลาย ในหลายๆแขนง และบรรยากาศการทำงานที่แตกต่างกันไป ย่อมสร้างประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาผนวก เป็นองค์ความรู้ องค์ความคิด เพื่อตกตะกอนแห่งไอเดีย ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์แห่งงานศิลป์ ที่สามารถสัมผัสได้ พร้อมทั้งการพัฒนาเข้าสู่ Digital Platform ให้เป็น Digital Arts เป็นการสร้างสรรค์ร่วมสมัย ที่ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยี ในการผสมผสาน ให้ผลงานทุกๆส่วน เป็นผลงานคุณภาพ และยังคงคุณค่าตราบนานเท่านาน เป็นเอกลักษณ์แห่ง ศาสตร์ศิลป์ ที่เปี่ยมล้นด้วยหัวใจแห่งความเป็น Creativity.

Everything in life is art | ทุกสิ่งนั้นเป็นศิลปะ >>>