RUK ART STUDIO Co.,Ltd.
บจก.รักอาร์ตสตูดิโอ
ภัทรพงศ์ ทิฆัมพรอนันต์ ( คุณรัก )
Pattharapong Tikampornanant ( RUK )
( Managing Director )
Call : 096 192 8745

Created Art Created Society

Art Design & Graphic Online Services

บริษัท รักอาร์ตสตูดิโอ จำกัด : สร้างสรรค์ศิลป์สรรค์สร้างสังคม :
RukArtStudio was developed to link the present and for the world of creative arts.
Although the work or website link associated with many art even more the love of art.
It makes me want to be part of those who love art and creativity together.
I belived that every race is different artistic culture is links together.
I had the opportunity and experience which is the original of ideas
and works and stored in this online world.

Art is all around us all the time. We can see and record the memories to bring back
the creative works that can touch and feel with the eyes. I am proud to have the opportunity
to study art in THAILAND and LONDON and traveled to study abroad local tourism.
Gain the memory the concept of art in many fields. As part of implementing the application in
career and job creation in the form of art that I love. For over 10 years,
allowing me to learn and develop life skills in art and painting work.
Graphic Design, Media Development, Electronic Arts, Art of Living.
This is what made me bring a mix of classical work for me ,
links on this website has several sections related to the arts both locally and abroad.
I used to love art included detailed information may not be much. It is current to spark ideas.
Or the total sense for everyone. I intend and have a dream that would make RUKARTSTUDIO
a place where we can share experience and transfer the love of art together.

Welcome everyone to the world of contemporary art works with a combination
of modern technology to communicate with the social art in many forms. RUKARTSTUDIO.com
is the intermediary between social patterns in response to life with creative art.
To enlighten the mind fresh and your mind to free treatment
with?experience of art around us. I believe that art is a good best friend.
Welcome new friends with open minded people to create art and media world.
RUKARTSTUDIO is a world of art on the Cyber that you can access all the time
Under license of www.rukartstudio.com

I love art and design. This is what makes it happy in order to have imagination.
Of things and brought forth a Creative art.
As well as to find a good teacher and who has been given the mercy of and knowledge with me.
Even a very precious thing. It is also a wonderful experience.

 

ขอต้อนรับสู่โลกแห่งศิลปะและการออกแบบ งานศิลปะร่วมสมัย
กับการใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน RUKARTSTUDIO
เป็นเว็ปไซค์สำหรับคนรักงานศิลป์ ร่วมแบ่งปันความงดงามของศิลปะสู่สังคมออนไลน์
ด้วยเว็ปไซค์ www.rukartstudio.com กันนะครับ
ติดต่อข้อมูลหรือแนะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทุกศาสตร์คือศิลป์ ทุกๆวิถีคือศิลปะการดำรงอยู่ที่แฝงความงดงามให้เราได้เก็บเกี่ยว
และนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ เป็นงานศิลป์ในรูปแบบที่เราเป็น.
ในโลกแห่งศิลปะ ล้วนแต่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่จินตนาการออกมาให้เราได้สัมผัส
ทั้งงานภาพ งานปติมากรรม งานแสง งานเสียง และอีกหลายๆช่องทางของสื่อ
ที่นักสร้างหรือศิลปินได้รับแรงบันดาลใจ ที่จะนำเสนอผลงานออกสู่สายตาสังคม
ของผู้ที่รักและให้ความสำคัญกับคำว่าศิลปะ ซึ่งในความเป็นจริง ศิลปะในปัจจุบันได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
ทุกๆสิ่งต่างมีศิลปะเป็นตัวกำหนด ให้เกิดบุคลิกภาพเกิดภาพจำ เกิดความรู้สึก และสะท้อนความหมาย
หรือสื่อใจความบางอย่างได้เป็นอย่างดี ผมเชื่อว่า การมีศิลปะอยู่ในใจทำให้เรามีความสุข
และสามารถบำบัดจิตเราได้อย่างดี เพราะศิลปะคือวิถีชีวิตที่เราทุกๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพียงแต่เราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

 

 
...